Zastřešujícím názvem LEAN (tedy štíhlá výroba) bývá označován soubor vzájemně se podporujících přístupů pro zlepšování fungování výrobních firem.