Kdo za tím stojí

Naše firma: inSophy

Společnost inSophy nabízí již od svého vzniku v roce 2003 konzultace a vývoj v oblasti matematicko-softwarového inženýrství. Od roku 2007 se společnost zaměřuje výhradně na oblast pokročilého plánování výroby (APS). Využitím unikátní kombinace know-how v oblastech matematiky, vývoje softwaru a business modelování se nám podařilo vyvinout inovativní systém Plantune. Jeho užívání zlepšuje nejen plánovací procesy, ale zvyšuje i celkovou efektivitu podnikání výrobních firem.

Zobrazit web společnosti

Naše doména: optimalizace výroby

Společnost inSophy, která původně od roku 2003 působila jako tzv. znalostní ateliér, se vždy specializovala na vývoj a implementaci nestandardních a analyticky náročných matematicko-softwarových řešení. Naše týmy jsou odborně i personálně napojeny na akademickou sféru (ČVUT). Poznatky z vědeckého prostředí nám spolu se zvládnutím reality moderního businessu umožňují nabízet vysoce inovativní – moderní, ale především účinná řešení pro potřeby výrobních firem.

Naše doména: optimalizace výroby

Naše nástroje: pokročilé plánování a rozvrhování

Naše nástroje: optimalizace a algoritmy

Vyvíjíme a implementujeme systémy pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS – advanced planning and scheduling). S jejich využitím pomáháme výrobním firmám zvládnout a optimalizovat výrobu v době, která neustále tlačí na další a další zeštíhlování a zvyšování výkonnosti (méně zásob, méně přesčasů, přesnější termíny plnění, flexibilnější reakce…). Nasazení námi vyvinutých inteligentních systémů ve firemním prostředí přináší výrazné zkrácení reakční doby na změny a zvýšení efektivity při využívání vzácných zdrojů (finance, čas pracovníků, stroje, technologie). Plantune lze jednoduše napojit na libovolný ERP systém: nevyžaduje složité několikatýdenní nastavování a implementace. Vše je ihned ku potřebě.

Náš přístup: partnerství a vzájemná podpora

Jsme si plně vědomi záludností zavádění inovací ve výrobních podnicích a proto s našimi klienty podpisem smlouvy nevstupujeme do dodavatelského, nýbrž ryze partnerského vztahu. Společně sdílíme případné riziko implementace. Naši nabídku nekoncipujeme jako řešení na míru dané firmě, ale řešení na míru přínosům, kterých ve firmě dosáhneme.

Naše filosofie